ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2018-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej Gminy Bobrowice oznaczonej ewidencyjnie jako działkę nr 65/2, położonej w Tarnawie Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
70/18
Status
Obowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2018-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
69/18
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
68/18
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2018-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
67/18
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2018-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia nr 8/2010 z dnia 15.03.2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
66/18
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXIV/296/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
XXIV/295/18
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XXIV/294/18
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronkowie
Nr aktu prawnego
XXIV/293/18
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXIV/292/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji