ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
54/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2024 r.
Nr aktu prawnego
III/22/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2029
Nr aktu prawnego
III/21/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
Nr aktu prawnego
III/20/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/19/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
III/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Bobrowicach Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
52/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
51/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji