ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXV/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXV/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXV/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XXV/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXV/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXV/304/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji