ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
84/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup węgla
Nr aktu prawnego
83/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
82/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
81/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
Nr aktu prawnego
80/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
79/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. : „ Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
78/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
77/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
76/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/327/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji