ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
87/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024 – 2027
Nr aktu prawnego
85/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
84/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/390/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXXV/389/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
Nr aktu prawnego
XXXV/388/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XXXV/387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XXXV/386/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXV/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/384/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji