ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
VIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
VIII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VIII/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
VIII/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
VIII/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
VIII/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo
Nr aktu prawnego
VIII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
VIII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2020 r.
Nr aktu prawnego
VIII/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2020 r.
Nr aktu prawnego
VIII/96/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji