ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2018-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
20/18
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2018-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
19/18
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2018-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
18/18
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2018-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia lokalu mieszkaniowego z zasobu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
17/18
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2018-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2018r.
Nr aktu prawnego
16/18
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
15/18
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
14/18
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2018-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego, komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
13/18
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2018-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działkę nr 475/10, położonej w Bobrowicach, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
12/18
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
XX/264/18
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji