ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
77/18
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
76/18
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
75/18/I
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
75/18
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
74/18
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
73/18
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2018-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
72/18
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2018-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
71/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji