ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
47/18
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2018-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
46/18
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2018-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
45/18
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2018-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
44/18
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2018-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach
Nr aktu prawnego
43/18
Status
Obowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2018-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
42/18
Status
Obowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
41/18
Status
Obowiązujący
Lp: 738
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
40/18
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
39/18
Status
Obowiązujący
Lp: 740
Data podjęcia
2018-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z programu "Dobry Start" oraz do przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
38/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji