ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
XXIII/285/18
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/284/18
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/283/18
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/282/18
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gubin
Nr aktu prawnego
XXIII/281/18
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/280/18
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2018-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
51/18
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2018-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w janiszowicach
Nr aktu prawnego
50/18
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczenia na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
49/18
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
48/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji