ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
IV/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Zmieniony
Lp: 725
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2019-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
5/19
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2019-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
4/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji