ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
6/18
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów
Nr aktu prawnego
5/18
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów
Nr aktu prawnego
4/18
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami
Nr aktu prawnego
3/18
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
XIX/245/17
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
XIX/244/17
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem
Nr aktu prawnego
1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
XIX/243/17
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Nr aktu prawnego
XIX/242/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji