ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:08:49 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 3 czerwca 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
10:43:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja w sprawie normalizacji wejścia na teren placówki przedszkolnej - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycje 2022 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 7/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2022 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:36:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 7/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA REWIZYJNA ROK 2022 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:30:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 4/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ROK 2022 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:22:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 6/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2022 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:26 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2021 wraz informacją o stanie mienia. Ewelina Roszak
14:21:41 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 38/22 Ewelina Roszak
11:12:27 Edycja elementu informacja Aktualnie moc obowiązującą posiadają akty prawa miejscowego Ewelina Roszak
08:25:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zarządzenie Wójta - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony