ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Ewelina Roszak
10:22:05 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 69/22 Ewelina Roszak
10:20:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 68/22 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków na dz. o nr ewid. 76/1, 244 w miejscowości Bronków, gmina Bobrowice. Karolina Kilian
14:52:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków na dz. o nr ewid. 76/1, 244 w miejscowości Bronków, gmina Bobrowice. Karolina Kilian
14:52:30 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków na dz. o nr ewid. 76/1, 244 w miejscowości Bronków, gmina Bobrowice. Karolina Kilian
14:52:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z tłocznią ścieków na dz. o nr ewid. 76/1, 244 w miejscowości Bronków, gmina Bobrowice. Karolina Kilian
08:54:29 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. Karolina Kilian
08:52:47 Deaktywacja elementu informacja Zarządzenie nr 71/22 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Karolina Kilian
08:51:38 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 71/22 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Karolina Kilian

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony