ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:27:24 Edycja elementu informacja Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych Bartosz Dzień
08:27:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 2016r. Bartosz Dzień
08:25:15 Edycja elementu informacja Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2020 roku Bartosz Dzień
07:50:32 Upublicznienie elementu informacja Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bobrowice Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2020-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:04:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Bobrowice Iwona Gdowska
14:25:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 83/20 Ewelina Roszak
11:06:56 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Agnieszka Hołownia
10:54:07 Deaktywacja elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Agnieszka Hołownia
10:53:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Agnieszka Hołownia
10:50:06 Deaktywacja elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt zmiany aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej w terminie do dnia 10 grudnia 2020r. na załączonym formularzu. Termin rozpoczęcia konsultacji 3 grudnia 2020r. Termin zakończenia konsultacji 10 grudnia 2020r. Wójt Gminy Bobrowice /-/ Wojciech Wąchała Agnieszka Hołownia

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony