ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 430443
Stanowiska 307266
Sprawy 386023
Gmina 32533
Statut gminy 12444
Plany, programy, strategie 29295
Jednostki organizacyjne 17303
Sołectwa 25154
Raport o stanie Gminy 1392
Wójt Gminy 24537
Zarządzenia Wójta 2075821
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 30328
Rada Gminy 20250
Radni 12890
Przewodniczący Rady Gminy 11841
Komisje Rady Gminy 14007
Terminy posiedzeń komisji 391
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1673
Komisja Oświaty i spraw społecznych 2031
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 3698
Komisja Rewizyjna 1113
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1060
Plan pracy Komisji 36439
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 107667
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 102658
Sesje Rady Gminy (protokoły) 43937
Uchwały Rady Gminy 2072896
Projekty uchwał 5444
Interpelacje i zapytania radnych 2313
Dudzic Łukasz 6537
Grudziński Andrzej 7860
Hałupka Anna 1070
Kamerduła Łukasz 1732
Koronka Kamil 375
Kowalewski Łukasz 1117
Kozakowska Monika 1546
Leśko Jakub 425
Łukaszewicz Janina 376
Murawa Marcin 6596
Piechowiak Marek 351
Sergiel Łukasz 2280
Szajek Iwona 6149
Tracz Lucjan 1122
Wiktorski Krzystof 9958
Imienne wykazy głosowań radnych 4064
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32068
Regulamin organizacyjny 18753
Kontrola zarządcza 36623
Utrzymanie czystości 17953
Komunikacja w języku migowym 7101
nieodpłatna pomoc prawna 984
Oświadczenia majątkowe 742041
Budżet i finanse 22104
Budżet gminy 36839
Projekt budżetu gminy 21356
Sprawozdania finansowe 42803
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 52482
Sprawozdania budżetowe 65423
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16168
Ulgi i pomoc publiczna 13130
Dane publiczne - wykazy, informacje 10967
Podatki i opłaty lokalne 18320
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15134
Wzory deklaracji podatkowych 11360
Akty prawne 1727667
Przetargi 134277
Zamówienia publiczne 115134
Aktualne 355155
W toku 265093
Wyniki 264761
Archiwalne 268138
Wyniki innych postępowań 244778
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4780
Gospodarka nieruchomościami 3006
Przetargi 11339
Ogłoszenia i wykazy 25728
Użytkowanie wieczyste 945
Stawki czynszu 1634
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 41570
Aktualne 12500
W toku 29125
Wyniki 81071
Klauzula RODO 1620
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 30856
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1683
Wybory 11650
Wybory Prezydenta RP 2020 84
Parlamentarne 2019 3546
Parlamentarne UE 2019 4664
Samorządowe 2018 19540
Wybory Prezydenta RP 2015 41480
Wybory sołtysów 2015 31602
Samorządowe 2014 81652
Wybory sołtysów 2019 1858
Wybory ławników 2016-2019 7818
Parlamentarne 2015 28370
Parlamentarne UE 51817
Referendum 2715
Referendum 06.09.2015 26504
Ogłoszenia 603757
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7402
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11021
Ochrona Środowiska 23173
Jakość powietrza 400
Użytki ekologiczne 5210
Selektywna zbiórka odpadów 6443
Usuwanie azbestu 8710
Efektywność energetyczna 325
Wycinka drzew 44
Klimat 1
Gospodarka wodno-ściekowa 295
Koncepcje 337
Jakość wody 3652
Łowiectwo 845
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1775
Plan polowań zbiorowych 9181
Susza 650
Planowanie przestrzenne 542
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 829
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 864
Wyłożenie do publicznego wglądu 164
Rejestr wniosków do planów miejscowych 163
Rejestry, ewidencje 18913
Rejestr działalności regulowanej 7748
Rejestr informacji o środowisku 1182665
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5201
Rejestr instytucji kultury 7315
Ochrona danych osobowych 9727
Pozostałe 11119
Organizacje pozarządowe 21425
Otwarte konkursy ofert 102012
Oferty poza konkursowe 38416
Programy, konsultacje, sprawozdania 53194
Dokumenty do pobrania 11255
Działalność lobbingowa 13146
Petycje 7074
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 9815
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 20987
Zbiorcze informacje o petycjach 5094
Dostęp do informacji publicznej 5354
Podstawa prawna 2848
Zasady udostępniania informacji publicznej 3212
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3993
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4613
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 732
Rodo 4778

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3061940
Redakcja biuletynu 7125
Mapa serwisu 6452
Statystyki 6425
Kanały RSS 5264
Kontakt 76822
« powrót do poprzedniej strony