ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 439646
Stanowiska 314490
Sprawy 394345
Gmina 33043
Statut gminy 12709
Plany, programy, strategie 30118
Jednostki organizacyjne 17657
Sołectwa 25632
Raport o stanie Gminy 1549
Wójt Gminy 24838
Zarządzenia Wójta 2134720
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 31076
Rada Gminy 20498
Radni 13091
Przewodniczący Rady Gminy 12102
Komisje Rady Gminy 14293
Terminy posiedzeń komisji 429
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1974
Komisja Oświaty i spraw społecznych 2394
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 4243
Komisja Rewizyjna 1353
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1244
Plan pracy Komisji 37346
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 112724
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 105114
Sesje Rady Gminy (protokoły) 44848
Uchwały Rady Gminy 2127405
Projekty uchwał 6203
Interpelacje i zapytania radnych 2468
Dudzic Łukasz 7585
Grudziński Andrzej 8482
Hałupka Anna 1191
Kamerduła Łukasz 1920
Koronka Kamil 398
Kowalewski Łukasz 1226
Kozakowska Monika 1654
Leśko Jakub 456
Łukaszewicz Janina 401
Murawa Marcin 7230
Piechowiak Marek 379
Sergiel Łukasz 2515
Szajek Iwona 6795
Tracz Lucjan 1201
Wiktorski Krzystof 10996
Imienne wykazy głosowań radnych 4475
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32467
Regulamin organizacyjny 19335
Kontrola zarządcza 37300
Utrzymanie czystości 18339
Komunikacja w języku migowym 7198
nieodpłatna pomoc prawna 1125
Oświadczenia majątkowe 753663
Budżet i finanse 22250
Budżet gminy 38043
Projekt budżetu gminy 21910
Sprawozdania finansowe 43467
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 54154
Sprawozdania budżetowe 68164
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16607
Ulgi i pomoc publiczna 13471
Dane publiczne - wykazy, informacje 11277
Podatki i opłaty lokalne 18788
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15391
Wzory deklaracji podatkowych 11577
Akty prawne 1782949
Przetargi 135870
Zamówienia publiczne 120319
Aktualne 361456
W toku 270201
Wyniki 270074
Archiwalne 273603
Wyniki innych postępowań 249623
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5247
Gospodarka nieruchomościami 3058
Przetargi 11971
Ogłoszenia i wykazy 27234
Użytkowanie wieczyste 1037
Stawki czynszu 1808
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 42379
Aktualne 12702
W toku 29621
Wyniki 82879
Klauzula RODO 1744
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 31634
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1804
Wybory 11745
Wybory Prezydenta RP 2020 217
Parlamentarne 2019 4012
Parlamentarne UE 2019 5181
Samorządowe 2018 20510
Wybory Prezydenta RP 2015 42312
Wybory sołtysów 2015 32475
Samorządowe 2014 83322
Wybory sołtysów 2019 2007
Wybory ławników 2016-2019 8047
Parlamentarne 2015 29101
Parlamentarne UE 52782
Referendum 2748
Referendum 06.09.2015 27108
Ogłoszenia 621763
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7480
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11216
Ochrona Środowiska 23489
Jakość powietrza 488
Użytki ekologiczne 5353
Selektywna zbiórka odpadów 6668
Usuwanie azbestu 9107
Efektywność energetyczna 354
Wycinka drzew 63
Klimat 19
Gospodarka wodno-ściekowa 336
Koncepcje 396
Jakość wody 4284
Łowiectwo 881
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1906
Plan polowań zbiorowych 10206
Susza 754
Planowanie przestrzenne 621
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 935
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1006
Wyłożenie do publicznego wglądu 196
Rejestr wniosków do planów miejscowych 191
Rejestry, ewidencje 19168
Rejestr działalności regulowanej 7869
Rejestr informacji o środowisku 1210068
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5322
Rejestr instytucji kultury 7456
Ochrona danych osobowych 9949
Pozostałe 11427
Organizacje pozarządowe 21656
Otwarte konkursy ofert 103511
Oferty poza konkursowe 39373
Programy, konsultacje, sprawozdania 54328
Dokumenty do pobrania 11511
Działalność lobbingowa 13550
Petycje 7261
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 10285
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 22003
Zbiorcze informacje o petycjach 5256
Dostęp do informacji publicznej 5501
Podstawa prawna 2932
Zasady udostępniania informacji publicznej 3311
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4122
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4761
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 771
Rodo 5073

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3140991
Redakcja biuletynu 7176
Mapa serwisu 6502
Statystyki 6463
Kanały RSS 5322
Kontakt 78556
« powrót do poprzedniej strony