ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 458673
Stanowiska 328667
Sprawy 409010
Gmina 34091
Statut gminy 13205
Plany, programy, strategie 31574
Jednostki organizacyjne 18248
Sołectwa 26662
Raport o stanie Gminy 1975
Wójt Gminy 25619
Zarządzenia Wójta 2268703
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 32860
Rada Gminy 21394
Radni 13609
Przewodniczący Rady Gminy 12765
Komisje Rady Gminy 15059
Terminy posiedzeń komisji 529
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 2735
Komisja Oświaty i spraw społecznych 3271
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 5527
Komisja Rewizyjna 2084
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1831
Plan pracy Komisji 39701
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 122103
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 111238
Sesje Rady Gminy (protokoły) 46928
Uchwały Rady Gminy 2266051
Projekty uchwał 7829
Interpelacje i zapytania radnych 2969
Dudzic Łukasz 9780
Grudziński Andrzej 9805
Hałupka Anna 1553
Kamerduła Łukasz 2332
Koronka Kamil 470
Kowalewski Łukasz 1463
Kozakowska Monika 2007
Leśko Jakub 550
Łukaszewicz Janina 470
Murawa Marcin 8623
Piechowiak Marek 475
Sergiel Łukasz 3125
Szajek Iwona 7913
Tracz Lucjan 1408
Wiktorski Krzystof 12995
Imienne wykazy głosowań radnych 5390
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 33406
Regulamin organizacyjny 20263
Kontrola zarządcza 38444
Utrzymanie czystości 18968
Komunikacja w języku migowym 7410
nieodpłatna pomoc prawna 1443
Oświadczenia majątkowe 782084
Budżet i finanse 22659
Budżet gminy 40145
Projekt budżetu gminy 23028
Sprawozdania finansowe 45275
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 58558
Sprawozdania budżetowe 73688
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 17604
Ulgi i pomoc publiczna 14085
Dane publiczne - wykazy, informacje 11790
Podatki i opłaty lokalne 19746
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15921
Wzory deklaracji podatkowych 12072
Akty prawne 1907423
Przetargi 140026
Zamówienia publiczne 130773
Aktualne 375020
W toku 281853
Wyniki 281586
Archiwalne 284919
Wyniki innych postępowań 260925
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5984
Gospodarka nieruchomościami 3326
Przetargi 13349
Ogłoszenia i wykazy 31138
Użytkowanie wieczyste 1250
Stawki czynszu 2250
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 44216
Aktualne 13311
W toku 30716
Wyniki 87532
Klauzula RODO 2054
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 33618
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 2113
Wybory 12263
Wybory uzupełniające do RG 2020 14
Wybory Prezydenta RP 2020 1540
Parlamentarne 2019 5170
Parlamentarne UE 2019 6248
Samorządowe 2018 23058
Wybory Prezydenta RP 2015 44378
Wybory sołtysów 2015 34014
Samorządowe 2014 86668
Wybory sołtysów 2019 2339
Wybory ławników 2016-2019 8484
Parlamentarne 2015 30633
Parlamentarne UE 54911
Referendum 2893
Referendum 06.09.2015 28526
Ogłoszenia 662491
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7693
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11671
Ochrona Środowiska 24284
Jakość powietrza 682
Użytki ekologiczne 5608
Selektywna zbiórka odpadów 7089
Usuwanie azbestu 9973
Efektywność energetyczna 423
Wycinka drzew 133
Klimat 68
Susza 30
Ochrona zwierząt 9
Gospodarka wodno-ściekowa 498
Koncepcje 580
Jakość wody 6406
Łowiectwo 1013
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2186
Plan polowań zbiorowych 12518
Planowanie przestrzenne 900
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1312
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1425
Wyłożenie do publicznego wglądu 281
Rejestr wniosków do planów miejscowych 264
Rejestry, ewidencje 19711
Rejestr działalności regulowanej 8110
Rejestr informacji o środowisku 1269475
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5560
Rejestr instytucji kultury 7732
Ochrona danych osobowych 10320
Pozostałe 12079
Organizacje pozarządowe 22227
Otwarte konkursy ofert 107389
Oferty poza konkursowe 41472
Programy, konsultacje, sprawozdania 56892
Dokumenty do pobrania 12004
Działalność lobbingowa 14422
Petycje 7668
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 11048
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 23629
Zbiorcze informacje o petycjach 5606
Dostęp do informacji publicznej 5846
Podstawa prawna 3114
Zasady udostępniania informacji publicznej 3541
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4400
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5048
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 837
Rodo 5717
Powszechny spis rolny 2020 197

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3294087
Redakcja biuletynu 7373
Mapa serwisu 6669
Statystyki 6615
Kanały RSS 5594
Kontakt 84323
« powrót do poprzedniej strony