ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 441669
Stanowiska 316060
Sprawy 395964
Gmina 33238
Statut gminy 12767
Plany, programy, strategie 30338
Jednostki organizacyjne 17733
Sołectwa 25771
Raport o stanie Gminy 1581
Wójt Gminy 24924
Zarządzenia Wójta 2149360
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 31320
Rada Gminy 20555
Radni 13142
Przewodniczący Rady Gminy 12185
Komisje Rady Gminy 14365
Terminy posiedzeń komisji 440
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 2034
Komisja Oświaty i spraw społecznych 2458
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 4377
Komisja Rewizyjna 1417
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1286
Plan pracy Komisji 37621
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 114157
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 105732
Sesje Rady Gminy (protokoły) 45137
Uchwały Rady Gminy 2141176
Projekty uchwał 6360
Interpelacje i zapytania radnych 2504
Dudzic Łukasz 7833
Grudziński Andrzej 8656
Hałupka Anna 1227
Kamerduła Łukasz 1970
Koronka Kamil 405
Kowalewski Łukasz 1254
Kozakowska Monika 1687
Leśko Jakub 468
Łukaszewicz Janina 407
Murawa Marcin 7374
Piechowiak Marek 384
Sergiel Łukasz 2557
Szajek Iwona 6919
Tracz Lucjan 1220
Wiktorski Krzystof 11217
Imienne wykazy głosowań radnych 4563
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32561
Regulamin organizacyjny 19442
Kontrola zarządcza 37435
Utrzymanie czystości 18439
Komunikacja w języku migowym 7215
nieodpłatna pomoc prawna 1154
Oświadczenia majątkowe 756015
Budżet i finanse 22300
Budżet gminy 38370
Projekt budżetu gminy 22026
Sprawozdania finansowe 43622
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 54572
Sprawozdania budżetowe 68754
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16723
Ulgi i pomoc publiczna 13550
Dane publiczne - wykazy, informacje 11365
Podatki i opłaty lokalne 18891
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15473
Wzory deklaracji podatkowych 11621
Akty prawne 1796933
Przetargi 136298
Zamówienia publiczne 121148
Aktualne 362952
W toku 271456
Wyniki 271231
Archiwalne 274894
Wyniki innych postępowań 250820
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5353
Gospodarka nieruchomościami 3073
Przetargi 12114
Ogłoszenia i wykazy 27647
Użytkowanie wieczyste 1058
Stawki czynszu 1851
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 42523
Aktualne 12736
W toku 29720
Wyniki 83386
Klauzula RODO 1767
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 31834
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1841
Wybory 11765
Wybory Prezydenta RP 2020 239
Parlamentarne 2019 4123
Parlamentarne UE 2019 5297
Samorządowe 2018 20820
Wybory Prezydenta RP 2015 42601
Wybory sołtysów 2015 32711
Samorządowe 2014 83822
Wybory sołtysów 2019 2035
Wybory ławników 2016-2019 8104
Parlamentarne 2015 29292
Parlamentarne UE 53117
Referendum 2763
Referendum 06.09.2015 27308
Ogłoszenia 626319
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7500
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11289
Ochrona Środowiska 23582
Jakość powietrza 506
Użytki ekologiczne 5385
Selektywna zbiórka odpadów 6722
Usuwanie azbestu 9212
Efektywność energetyczna 362
Wycinka drzew 73
Klimat 23
Gospodarka wodno-ściekowa 350
Koncepcje 413
Jakość wody 4442
Łowiectwo 898
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1940
Plan polowań zbiorowych 10447
Susza 778
Planowanie przestrzenne 642
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 991
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1068
Wyłożenie do publicznego wglądu 206
Rejestr wniosków do planów miejscowych 196
Rejestry, ewidencje 19261
Rejestr działalności regulowanej 7906
Rejestr informacji o środowisku 1215954
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5349
Rejestr instytucji kultury 7489
Ochrona danych osobowych 9994
Pozostałe 11519
Organizacje pozarządowe 21719
Otwarte konkursy ofert 103921
Oferty poza konkursowe 39632
Programy, konsultacje, sprawozdania 54594
Dokumenty do pobrania 11570
Działalność lobbingowa 13668
Petycje 7316
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 10399
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 22266
Zbiorcze informacje o petycjach 5299
Dostęp do informacji publicznej 5537
Podstawa prawna 2950
Zasady udostępniania informacji publicznej 3335
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4157
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4800
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 776
Rodo 5157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3161208
Redakcja biuletynu 7202
Mapa serwisu 6517
Statystyki 6480
Kanały RSS 5348
Kontakt 79156
« powrót do poprzedniej strony