ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 473551
Stanowiska 338996
Sprawy 419697
Gmina 34751
Statut gminy 13511
Plany, programy, strategie 32627
Jednostki organizacyjne 18719
Sołectwa 27417
Raport o stanie Gminy 2253
Wójt Gminy 26173
Zarządzenia Wójta 2373565
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 33874
Rada Gminy 21981
Radni 13995
Przewodniczący Rady Gminy 13239
Komisje Rady Gminy 15543
Terminy posiedzeń komisji 624
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 3382
Komisja Oświaty i spraw społecznych 4069
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 6608
Komisja Rewizyjna 2695
Komisja Skarg, wniosków i petycji 2568
Plan pracy Komisji 41300
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 129439
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 116235
Sesje Rady Gminy (protokoły) 48602
Uchwały Rady Gminy 2387615
Projekty uchwał 8961
Interpelacje i zapytania radnych 3271
Dudzic Łukasz 11486
Grudziński Andrzej 10913
Hałupka Anna 1856
Kamerduła Łukasz 2670
Koronka Kamil 520
Kowalewski Łukasz 1625
Kozakowska Monika 2293
Leśko Jakub 610
Łukaszewicz Janina 516
Murawa Marcin 9749
Piechowiak Marek 532
Sergiel Łukasz 3740
Szajek Iwona 8867
Tracz Lucjan 1599
Wiktorski Krzystof 14822
Imienne wykazy głosowań radnych 6186
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 34031
Regulamin organizacyjny 20949
Kontrola zarządcza 39310
Utrzymanie czystości 19441
Komunikacja w języku migowym 7578
nieodpłatna pomoc prawna 1692
Oświadczenia majątkowe 805610
Budżet i finanse 22938
Budżet gminy 41752
Projekt budżetu gminy 23906
Sprawozdania finansowe 46671
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 61895
Sprawozdania budżetowe 77442
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 18345
Ulgi i pomoc publiczna 14522
Dane publiczne - wykazy, informacje 12147
Podatki i opłaty lokalne 20450
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 16287
Wzory deklaracji podatkowych 12451
Akty prawne 2011404
Przetargi 143504
Zamówienia publiczne 141153
Aktualne 386248
W toku 291095
Wyniki 290563
Archiwalne 294577
Wyniki innych postępowań 270195
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6581
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 780
Gospodarka nieruchomościami 3543
Przetargi 14585
Ogłoszenia i wykazy 34024
Użytkowanie wieczyste 1405
Stawki czynszu 2572
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 45766
Aktualne 13787
W toku 31639
Wyniki 90919
Klauzula RODO 2237
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 35268
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 2389
Wybory 12590
Wybory uzupełniające do RG 2020 586
Wybory Prezydenta RP 2020 3160
Parlamentarne 2019 6123
Parlamentarne UE 2019 7030
Samorządowe 2018 25046
Wybory Prezydenta RP 2015 45968
Wybory sołtysów 2015 35168
Samorządowe 2014 89264
Wybory sołtysów 2019 2585
Wybory ławników 2016-2019 8829
Parlamentarne 2015 31860
Parlamentarne UE 56530
Referendum 2969
Referendum 06.09.2015 29638
Ogłoszenia 697112
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7862
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11990
Ochrona Środowiska 24896
Jakość powietrza 814
Użytki ekologiczne 5798
Selektywna zbiórka odpadów 7401
Usuwanie azbestu 10619
Efektywność energetyczna 480
Wycinka drzew 161
Klimat 95
Susza 142
Ochrona zwierząt 37
Gospodarka wodno-ściekowa 651
Koncepcje 741
Jakość wody 8221
Łowiectwo 1100
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2397
Plan polowań zbiorowych 14427
Planowanie przestrzenne 1155
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1649
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1726
Wyłożenie do publicznego wglądu 334
Rejestr wniosków do planów miejscowych 328
Rejestry, ewidencje 20101
Rejestr działalności regulowanej 8287
Rejestr informacji o środowisku 1316486
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5715
Rejestr instytucji kultury 7933
Ochrona danych osobowych 10589
Pozostałe 12486
Organizacje pozarządowe 22647
Otwarte konkursy ofert 111466
Oferty poza konkursowe 43111
Programy, konsultacje, sprawozdania 59193
Dokumenty do pobrania 12375
Działalność lobbingowa 15071
Petycje 7935
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 11591
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 24999
Zbiorcze informacje o petycjach 5842
Dostęp do informacji publicznej 6069
Podstawa prawna 3226
Zasady udostępniania informacji publicznej 3710
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4588
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5252
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 877
Rodo 6224
Powszechny spis rolny 2020 661

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3410574
Redakcja biuletynu 7507
Mapa serwisu 6798
Statystyki 6725
Kanały RSS 5741
Kontakt 88463
« powrót do poprzedniej strony