ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXX/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXX/353/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Bobru”
Nr aktu prawnego
XXX/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXX/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXX/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Bobrowice w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXX/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXIX/348/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXIX/347/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/346/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/345/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji