ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020-2026
Nr aktu prawnego
XI/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
XI/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XI/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2020 - 2024
Nr aktu prawnego
XI/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
XI/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XI/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/148/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji