ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
IX/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
IX/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach
Nr aktu prawnego
IX/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
IX/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
IX/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
IX/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
IX/134/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji