ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2018-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
8/18
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
7/18
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
6/18
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów
Nr aktu prawnego
5/18
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów
Nr aktu prawnego
4/18
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami
Nr aktu prawnego
3/18
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
XIX/245/17
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
XIX/244/17
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem
Nr aktu prawnego
1/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji