ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:20 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice Izabella Szafranek
14:48:15 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice Izabella Szafranek
14:43:37 Edycja elementu załącznik do informacji SCHEMAT - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Regulamin organizacyjny Ewelina Roszak
14:25:36 Edycja elementu załącznik do informacji REGULAMIN - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Regulamin organizacyjny Ewelina Roszak
13:02:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Ewelina Roszak
13:02:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji pismo w sprawie - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Ewelina Roszak
09:36:13 Upublicznienie elementu informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 20/24 Ewelina Roszak
13:55:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Ewelina Roszak
12:41:21 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 19/24 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Izabella Szafranek

Nawigacja między stronami listy informacji