ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:24 Edycja elementu informacja Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak
08:10:49 Edycja elementu informacja Harmonogram pracy adwokatów i radców prawnych Ewelina Roszak
08:09:05 Edycja elementu informacja Treść jednolita uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Ewelina Roszak
08:07:28 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - Nazwa elementu do którego przynależy: Utrzymanie czystości Ewelina Roszak
08:07:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Regulamin - Nazwa elementu do którego przynależy: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Ewelina Roszak
08:05:18 Upublicznienie elementu informacja Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Ewelina Roszak
08:02:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała - Nazwa elementu do którego przynależy: Utrzymanie czystości Ewelina Roszak
07:59:29 Edycja elementu informacja Utrzymanie czystości Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:26 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego alei lipowej położnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Bobrowice, gmina Bobrowice, powiat krośnieński, w granicach działek nr ewid. 753, 736 ( obręb 0002, Bobrowice). Iwona Gdowska
12:16:37 Usunięcie elementu wakaty - ogłoszenie 1/2013 Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony