ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 30/22 Ewelina Roszak
09:18:40 Edycja elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr 30/22 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 1 kwietnia 2022 r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak
09:18:10 Edycja elementu informacja Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak
09:17:16 Upublicznienie elementu informacja Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:01 Upublicznienie elementu informacja Dotyczy: postawienia dwóch lamp w miejscowości Barłogi. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego długości do 5800mb wraz ze słupami oświetleniowymi, złączami kablowymi inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 265/1, 284/2, 264/2, 266, 261, 263/1, 321, 260, 309, 320, 336, 269, 267, 344, 274/1, 274/2, 275, 271, 273, 268 – obręb Dychów, gmina Bobrowice, w ciągu układu komunikacji kołowej miejscowości. Karolina Kilian
12:07:57 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXIII/296/22 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 25/22 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:37:06 Edycja elementu załącznik do informacji REGULAMIN - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Regulamin organizacyjny Ewelina Roszak
09:33:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zarządzenie Wójta - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Bobrowice Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony