ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:42 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ewa Korzeniowska
12:53:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 18/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ROK 2020 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:52:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 11/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2020 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:51:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 11/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA REWIZYJNA ROK 2020 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:50:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 7/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ROK 2020 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:49:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 5/2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA TURYSTYKI, KULTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA ROK 2020 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
09:05:42 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - wyjazdowe. Ewelina Roszak
07:36:47 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2020 wraz informacją o stanie mienia. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:25:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 6/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
12:27:24 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 - online. Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony