ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:05 Edycja elementu sprawa Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Kamila Kostrzewska
11:36:42 Edycja elementu sprawa Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Kamila Kostrzewska
11:34:36 Upublicznienie elementu dokument DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Nazwa elementu do którego przynależy: Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Kamila Kostrzewska
11:32:20 Edycja elementu sprawa Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Kamila Kostrzewska
11:32:10 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w m. Dachów KOWR
(widoczna od 2021-04-12 00:00:00 do 2021-04-27 00:00:00)
Katarzyna Nowak
11:31:47 Edycja elementu sprawa Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Kamila Kostrzewska
11:28:48 Upublicznienie elementu użytkownik Kamila Kostrzewska Bartosz Dzień
10:07:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 174, 88/3, 89, 90, 92 w m. Barłogi.
(widoczna od 2021-04-13 00:00:00)
Katarzyna Nowak
10:05:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. 177, 187, 180, 190, 186, 194/1, 194/2, 194,3 w m. Dęby.
(widoczna od 2021-04-13 00:00:00)
Katarzyna Nowak
09:10:30 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 16 kwietnia 2021 r. godz. 13:00 - świetlica wiejska w Bobrowicach. Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji