ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:08 Upublicznienie elementu informacja Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego". Iwona Gdowska
11:33:35 Edycja elementu załącznik do informacji zdjęcie nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Land Rover Defender. Iwona Gdowska
11:33:24 Edycja elementu załącznik do informacji zdjęcie nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Land Rover Defender. Iwona Gdowska
11:30:12 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Land Rover Defender. Iwona Gdowska
10:10:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Wełmice- gmina Bobrowice". Iwona Gdowska

Zmiany z dnia: 2022-07-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:31:00 Edycja elementu informacja Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r. Bartosz Dzień
07:30:22 Edycja elementu informacja Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r. Bartosz Dzień
07:27:30 Edycja elementu informacja Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r. Bartosz Dzień
07:22:20 Upublicznienie elementu informacja Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r. Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 271, 274/2, 130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3, 139/4, 139/5, 140/1, 141/6, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2 w m. Dychów, gmina Bobrowice. Iwona Gdowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony