ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:43:20 Upublicznienie elementu informacja Gminna Ewidencja Zabytków Bartosz Dzień
08:53:39 Upublicznienie elementu dokument wniosek o wydanie dowodu osobistego - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą) Bartosz Dzień
08:53:17 Deaktywacja elementu dokument wniosek o wydanie dowodu osobistego - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą) Bartosz Dzień
08:33:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan zamówień na 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowa o udzielenie zamówień Ewa Korzeniowska
08:27:26 Edycja elementu informacja Plan postępowa o udzielenie zamówień
(widoczna od 2021-05-04 08:27:00)
Ewa Korzeniowska

Zmiany z dnia: 2021-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek M-TRANS Michał Pieprz w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim dnia 11.01.2016 r. znak: BS.6341.41.2015
(widoczna od 2021-04-30 00:00:00 do 2021-05-14 00:00:00)
Katarzyna Nowak
13:38:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego określonego w decyzji Starosty Krośnieńskiego z dnia 23.12.2010 r, znak: BS-6223-wp-9/10 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w m. Bobrowice dla potrzeb wodociągu obsługującego miejscowości Bobrowice, Kukadło, Chojnowo, Barłogi, Żarków, Tarnawa Krośnieńska, Młyniec i Lubnica oraz na wprowadzenie do środowiska wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Bobrowice
(widoczna od 2021-04-30 00:00:00 do 2021-05-14 00:00:00)
Katarzyna Nowak

Zmiany z dnia: 2021-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:32:57 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 11.00 - wyjazdowe. Ewelina Roszak
08:22:55 Upublicznienie elementu informacja Dotyczy: zapytanie w sprawie sprzedanych w 2021 r. działek . Ewelina Roszak
07:41:08 Upublicznienie elementu informacja Dotyczy: katastrofy ekologicznej na terenie Gminy Bobrowice. Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony