ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:21:28 Upublicznienie elementu informacja KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
10:21:28 Upublicznienie elementu informacja KOMISJA REWIZYJNA ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
10:21:28 Upublicznienie elementu informacja KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
10:21:28 Upublicznienie elementu informacja KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
10:13:10 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 17 marca 2021 r. godz. 9:00 - świetlica wiejska w Bobrowicach. Ewelina Roszak
10:10:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:39:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 736, 753, 757 obręb Bobrowice. Iwona Gdowska

Zmiany z dnia: 2021-02-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Iwona Gdowska
12:27:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Iwona Gdowska

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:10:17 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice Ewa Korzeniowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony