ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:18 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2021-05-07 00:00:00)
Katarzyna Nowak

Zmiany z dnia: 2021-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:31 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Bartosz Dzień
11:42:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 249/1, 249/2, 249/3, 296/1, 296/2, 288, 285, 20/1, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 22, 247, 248, 17 – obręb Wełmice
(widoczna od 2021-05-06 00:00:00)
Katarzyna Nowak
09:48:33 Deaktywacja elementu informacja Komunikat Bartosz Dzień
08:56:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 2021.05.05 SUW Bronków (Komunikat) - Nazwa elementu do którego przynależy: Komunikat Bartosz Dzień
08:56:30 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Bartosz Dzień
08:19:34 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:39 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Ewelina Roszak
10:22:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 9/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:43:50 Edycja elementu informacja Rejestry i ewidencje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowice Bartosz Dzień

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony