ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:23:33 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 29 października 2021 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
11:21:45 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 października 2021 r. godz. 13:00 - sala posiedzeń. Ewelina Roszak
11:21:10 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 października 2021 r. godz. 13:00 - sala posiedzeń. Ewelina Roszak
11:20:28 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 października 2021 r. godz. 13:00 - sala posiedzeń. Ewelina Roszak
11:19:47 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 października 2021 r. godz. 13:00 - sala posiedzeń. Ewelina Roszak
11:18:41 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 27 października 2021 r. godz. 13:00 - sala posiedzeń. Ewelina Roszak
07:55:01 Upublicznienie elementu informacja Wyniki wody Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjecia Programu Ochrony Środowiska - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. Ewelina Roszak
14:26:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt uchwały w sprawie przyjecia Programu Ochrony Środowiska - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości 3 m na działce o nr ewid. 753 w obrębie m. Bobrowice, gm. Bobrowice Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony