ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-05 Zarządzenia Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 82/17 Obowiązujący
2 2017-12-05 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działkę 475/9, położonej w Bobrowicach, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 81/17 Obowiązujący
3 2017-11-24 Zarządzenia Wójta w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 79/17 Obowiązujący
4 2017-11-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 78/17 Obowiązujący
5 2017-11-10 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 77/17 Obowiązujący
6 2017-11-06 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 76/17 Obowiązujący
7 2017-10-27 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 75/17 Obowiązujący
8 2017-10-23 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 74/17 Obowiązujący
9 2017-10-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 73/17 Obowiązujący
10 2017-10-16 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 72/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice