ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-20 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu 20/18 Obowiązujący
2 2018-03-06 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy 18/18 Obowiązujący
3 2018-03-06 Zarządzenia Wójta w sprawie wyłączenia lokalu mieszkaniowego z zasobu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice 17/18 Obowiązujący
4 2018-03-02 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2018r. 16/18 Obowiązujący
5 2018-02-28 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 15/18 Obowiązujący
6 2018-02-27 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej 14/18 Obowiązujący
7 2018-02-23 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany składu osobowego, komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Bobrowice 13/18 Obowiązujący
8 2018-02-23 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działkę nr 475/10, położonej w Bobrowicach, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 12/18 Obowiązujący
9 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XX/264/18 Obowiązujący
10 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 XX/263/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice