ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-26 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2018/2019 8/18 Obowiązujący
2 2018-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 7/18 Obowiązujący
3 2018-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 6/18 Obowiązujący
4 2018-01-09 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów 5/18 Obowiązujący
5 2018-01-09 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów 4/18 Obowiązujący
6 2018-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami 3/18 Obowiązujący
7 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 XIX/245/17 Obowiązujący
8 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2017-2020 XIX/244/17 Obowiązujący
9 2018-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 2/18 Obowiązujący
10 2018-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem 1/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice