Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Nr aktu prawnego
71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania zakupu karmy oraz procedury adopcyjnej dla bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie sanitariatów i wymiany pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 475/12 oraz 475/13, położonych w Bobrowicach, stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do przeprowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
62/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji