ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-15 Zarządzenia Wójta w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 36/18 Obowiązujący
2 2018-06-07 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu 34/18 Obowiązujący
3 2018-06-07 Zarządzenia Wójta w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Bobrowicach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2018 33/18 Obowiązujący
4 2018-06-04 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy 32/18 Obowiązujący
5 2018-05-29 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 31/18 Obowiązujący
6 2018-05-21 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej komisji Mieszkaniowej 30/18/I Obowiązujący
7 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwała nr II/15/2002 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami i upoważnienia Wójta do wykonywania czynności prawnych związanych z ich obrotem w różnych formach, oraz zmiany uchwały nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. i uchwały nr XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001r. XXI/279/18 Obowiązujący
8 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/163/98 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobrowice oraz w sprawie stopy procentowej przy sprzedaży na raty XXI/278/18 Obowiązujący
9 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXI/277/18 Obowiązujący
10 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 XXI/276/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice