ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 11/19 Obowiązujący
2 2019-01-31 Zarządzenia Wójta w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami 9/19 Obowiązujący
3 2019-01-29 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2019/2020 8/19 Obowiązujący
4 2019-01-24 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 7/19 Obowiązujący
5 2019-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie ponownego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 6/19 Obowiązujący
6 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019 IV/38/19 Obowiązujący
7 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025 IV/37/19 Obowiązujący
8 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu IV/36/19 Obowiązujący
9 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach IV/35/19 Obowiązujący
10 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach IV/34/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice