ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-03 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy 32/19 Obowiązujący
2 2019-04-03 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu 31/19 Obowiązujący
3 2019-04-02 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice 30/19 Obowiązujący
4 2019-04-02 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach 29/19 Obowiązujący
5 2019-04-01 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania 28/19 Obowiązujący
6 2019-03-14 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 27/19/I Obowiązujący
7 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego V/47/19 Obowiązujący
8 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019 V/46/19 Obowiązujący
9 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025 V/45/19 Obowiązujący
10 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice V/44/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice