ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-05 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu 70/17 Obowiązujący
2 2017-09-29 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy 69/17 Obowiązujący
3 2017-09-29 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 68/17 Obowiązujący
4 2017-09-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 67/17 Obowiązujący
5 2017-09-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 66/17 Obowiązujący
6 2017-09-11 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 65/17 Obowiązujący
7 2017-09-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 XVIII/229/17 Obowiązujący
8 2017-09-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2017-2020 XVIII/228/17 Obowiązujący
9 2017-09-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice XVIII/227/17 Obowiązujący
10 2017-09-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce XVIII/226/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice