ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz pozostałych dokumentów planowania obronnego
Nr aktu prawnego
24/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Strużka – Etap I budowa kotłowni
Nr aktu prawnego
23/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
22/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice w lokal mieszkalny komunalny
Nr aktu prawnego
21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
IX/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020-2025
Nr aktu prawnego
IX/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
IX/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach
Nr aktu prawnego
IX/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
IX/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
IX/139/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji