ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach
Nr aktu prawnego
IX/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
IX/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
IX/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
IX/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
IX/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
IX/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
IX/132/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji