ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2019 r.
Nr aktu prawnego
IX/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
IX/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
IX/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
IX/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2020 roku
Nr aktu prawnego
IX/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków
Nr aktu prawnego
IX/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice
Nr aktu prawnego
IX/128/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji