ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-26
Termin składania dokumentów
2021-09-15 15:00:00
Stanowisko
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania dokumentów
2021-09-14 15:00:00
Stanowisko
ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania dokumentów
2021-08-09 15:00:00
Stanowisko
ds. infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania dokumentów
2021-07-30 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania dokumentów
2021-07-13 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko do spraw księgowości budżetowej i VAT
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-02-02
Termin składania dokumentów
2021-02-19 14:00:00
Stanowisko
ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-01-13
Termin składania dokumentów
2021-01-29 14:00:00
Stanowisko
ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 8
Data ogłoszenia
2019-08-08
Termin składania dokumentów
2019-08-22 14:00:00
Stanowisko
ds. ochrony środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2019-08-01
Termin składania dokumentów
2019-08-22 14:00:00
Stanowisko
ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania dokumentów
2019-03-22 14:00:00
Stanowisko
ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy

Nawigacja między stronami listy informacji