ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-26
Termin składania dokumentów
2021-09-15 15:00:00
Stanowisko
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania dokumentów
2021-09-14 15:00:00
Stanowisko
ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania dokumentów
2021-07-19 15:00:00
Stanowisko
ds. infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko