ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2014-01-24 08:46:49

Termin załatwienia

• niezwłocznie • do 30 dni w sprawach wymagających uzyskania zgody osoby, której wniosek dotyczy

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7

Telefon kontaktowy

68/391 92 00 w. 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

 • pisemna informacja zawierająca żądane dane lub
 • decyzja administracyjna, w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).
  Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego: w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania  udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku. W przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą (w takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych wydawana jest decyzja administracyjną o odmowie udostępnienia danych),
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa oraz dowód wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (1 osoby, liczby wszystkich osób zameldowanych pod danym adresem) z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2482),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U.
  z 2018 r., poz. 1000.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Biernacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Biernacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-24 08:46:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Biernacka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-24 08:46:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Biernacka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-20 13:43:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony