ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2017-10-16 12:43:10 602581-N-2017 Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben IV Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
42 2017-10-13 13:03:30 601894-N-2017 Dostawa fabrycznie nowych mebli, sprzętu AGD i RTV oraz wyposażenia hotelarsko-gatronomicznego do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim Powiat Świebodziński Zobacz
43 2017-10-13 08:16:28 GKR.7042.7.2017 - nie dotyczy ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOT. WYCIĘCIA DRZEW NA TERENIE INWESTYCYJNYM POD BUDOWĘ CMENTARZA KOMUNALNEGO W M. TOMASZOWO NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ Gmina Wiejska Żagań Zobacz
44 2017-10-13 13:28:41 600695-N-2017 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. Gmina Brody Zobacz
45 2017-10-13 11:31:22 60038-.N-2017 „Budowa oświetlenia w Łężycy” - Zakres I: Zielona Góra ul. Łężyca - Agrestowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Krokusowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Malinowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Porzeczkowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Stokrotkowa w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca” Miasto Zielona Góra Zobacz
46 2017-10-13 08:14:56 601606-N-2017 Przebudowa - Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Tuplicach, Gmina Tuplice Gmina Tuplice Zobacz
47 2017-10-13 14:46:47 601951-N-2017 Remont ulicy Ogrodowej w Witnicy - Etap 1. Gmina Witnica Zobacz
48 2017-10-13 08:14:56 601602-N-2017 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ O CZĘŚCIOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA I WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI TUPLICE, ULICA CMENTARNA Gmina Tuplice Zobacz
49 2017-10-13 20:41:52 602235-N-2017 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
50 2017-10-13 11:49:55 601234-N-2017 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek.[WAD-VI.271.77.2017.AR] Miasto Gorzów Zobacz
51 2017-10-13 11:02:24 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018-2020. Numer referencyjny: BiZP.271.32.2017 Gmina Świebodzin Zobacz
52 2017-10-12 14:18:59 DZO 280-101/2017 „Sukcesywne dostawy leków z podziałem na 2 Pakiety na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-101/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
53 2017-10-11 21:00:02 600693-N-2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica Gmina Brzeźnica Zobacz
54 2017-10-11 14:32:47 600677-N-2017 Remont ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do nowobudowanego ronda przy galerii Grono Park, w ramach zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową Miasto Zielona Góra Zobacz
55 2017-10-10 14:28:58 599915-N-2017 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00 zł dla Gminy Zbąszynek Gmina Zbąszynek Zobacz
56 2017-10-10 15:34:04 600153-N-2017 Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia Gmina Iłowa Zobacz
57 2017-10-09 13:50:23 599236-N-2017 Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I - III przetarg Gmina Trzebiechów Zobacz
58 2017-10-09 15:17:42 596992-N-2017 Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.79.2017.NP] Miasto Gorzów Zobacz
59 2017-10-09 19:53:11 599513-N-2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
60 2017-10-09 15:06:54 598944-N-2017 „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)” Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu