ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2018-02-14 09:02:29 517773-N-2018 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I” w obrębie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.16.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
42 2018-02-14 09:20:06 517427-N-2018 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych [WAD-VI.271.9.2018.AJD] Miasto Gorzów Zobacz
43 2018-02-14 12:44:04 Doradztwo techniczne dotyczące zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn Gmina Zwierzyn Zobacz
44 2018-02-14 10:40:57 518061-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. Budowa drogi gminnej w Stołuniu, Gmina Pszczew Gmina Pszczew Zobacz
45 2018-02-14 11:02:05 518123-N-2018 Budowa ul. St. Kisielin- Dojazdowa w Zielonej Górze Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
46 2018-02-14 14:14:08 517142-N-2018 Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach Miasto Żary Zobacz
47 2018-02-14 11:54:08 518152-N-2018 Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 Urząd Marszałkowski Zobacz
48 2018-02-14 15:19:14 518447-N-2018 Adaptacja istniejących pomieszczeń części hali sportowo – widowiskowej na bibliotekę/mediatekę w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
49 2018-02-14 11:09:25 517219-N-2018 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
50 2018-02-14 10:53:00 517494-N-2018 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych: Budowa budynku sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym oraz pomieszczeniami magazynowymi (WAD-VI.271.17.2018.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
51 2018-02-14 14:03:30 517735-N-2018 Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łęknica Gmina Łęknica Zobacz
52 2018-02-14 08:45:07 517455-N-2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach Miasto Trzciel Zobacz
53 2018-02-14 12:56:03 517786-N-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica Gmina Łęknica Zobacz
54 2018-02-13 14:06:10 517664-N-2018 Utworzenie "Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie" szansą na rozwój turystyki regionu Gmina Skwierzyna Zobacz
55 2018-02-13 16:37:35 517866-N-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - III przetarg - zmieniony zakres. Gmina Trzebiechów Zobacz
56 2018-02-13 08:50:24 517332-N-2018 Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben VII Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
57 2018-02-13 09:44:28 Usługi utrzymania zieleni przyulicznej w rejonach i parkach w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.10.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
58 2018-02-13 08:16:50 Przebudowa pomieszczenia toalety na II piętrze oraz przebudowa pomieszczenia piwnicy na archiwum zakładowe w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul Przemysłowa 2 działka (nr ew.79/2) (Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2017.1579 j.t.) Powiat Międzyrzecki Zobacz
59 2018-02-12 22:02:09 Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy Gmina Gozdnica Zobacz
60 2018-02-12 15:23:56 514304-N-2018 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA PN. „ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU” – ETAP II Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu