ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2018-06-18 12:15:51 574451-N-2018 „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" Miasto Zielona Góra Zobacz
42 2018-06-15 12:03:39 573341-N-2018 „Sukcesywna dostawa akcesoriów do monitorów i urządzeń medycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Nowej Soli” DZP 280-36/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
43 2018-06-15 15:39:49 574276-N-2018 „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, zestawów do usg, zestawów do odsysania z cewnikiem do podawania surfaktantu, kieliszki do podawania leków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-37/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
44 2018-06-15 12:30:15 574017-N-2018 „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Przytok i Łaz” Gmina Zabór Zobacz
45 2018-06-15 14:21:15 72127-N-2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
46 2018-06-15 11:11:40 573345-N-2018 „Przebudowa przestrzeni publicznej przy ul. Poznańskiej 19 wraz z fontanną posadzkową” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
47 2018-06-15 12:39:47 573128-N-2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych - boiska wielofunkcyjne w ramach zadań: Zadanie nr 1 „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3” – działka nr 2509 Zadanie nr 2 „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42” – działka nr 1333 [WAD-VI.271.57.2018.AJD] Miasto Gorzów Zobacz
48 2018-06-15 12:24:25 Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” [WAD-VI.271.50.2018.BD] Miasto Gorzów Zobacz
49 2018-06-14 11:32:13 Kurs prawa jazdy kat. B Gmina Skwierzyna Zobacz
50 2018-06-15 13:23:03 573302-N-2018 z dnia 2018-06-14 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na przedszkole Miasto i Gmina Torzym Zobacz
51 2018-06-14 15:04:28 572896-N-2018 „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1337F wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335F w Silnej, gmina Pszczew”. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
52 2018-06-14 11:31:59 573077-N-2018 Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w pasie drogi gminnej w Maszewie Etap 1 – Chodnik , zjazdy oraz ściek. Gmina Maszewo Zobacz
53 2018-06-13 08:49:17 571460-N-2018 Budowa budynku szatni przy boisku sportowym wraz z przynależnym zagospodarowaniem, na dz. nr 195, 196 – obr. 0051 w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr ewid. 159, 193, 194 i 196” (Sołectwo Zatonie) Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
54 2018-06-13 12:12:58 571558-N-2018 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY ŻAGANNY W ŻAGANIU Miasto Żagań Zobacz
55 2018-06-13 15:17:01 572566-N-2018 „Przebudowa drogi gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
56 2018-06-13 09:50:21 wykonanie i montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu istniejącego otwory okiennego, osadzenie drzwi antywłamaniowych z PVC, uzupełnieniu tynków wraz malowaniem - budynek Urzędu Miejskiego w Gozdnicy Gmina Gozdnica Zobacz
57 2018-06-13 09:55:40 Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej - ul. Łaszewo w Torzymiu oraz drogi powiatowej w miejscowości Wystok. Miasto i Gmina Torzym Zobacz
58 2018-06-13 13:00:25 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
59 2018-06-13 11:33:00 Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I" (WAD-VI.271.58.2018.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
60 2018-06-12 13:33:06 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro Gmina Krzeszyce Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu