ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2019-06-17 15:20:38
Numer
562112-N-2019
Temat
„Remonty obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie” Część I – „Modernizacja oddziału I na parterze w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich” Część II – „Modernizacja segmentu B oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich” Część III – „Wymiana okien w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2019-06-17 15:03:24
Numer
561989-N-2019
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy, Etap II
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2019-06-14 14:46:40
Numer
561562-N-2019
Temat
WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2019-06-14 11:17:20
Numer
561241-N-2019
Temat
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2019-06-13 14:37:03
Numer
559839-N-2019
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lubinicku
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2019-06-13 10:34:55
Numer
Temat
Wyposażenie pracowni montażu i obsługi maszyn i urządzeń w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2019-06-12 13:20:35
Numer
559784-N-2019
Temat
Remont budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2019-06-12 14:46:27
Numer
559759-N-2019
Temat
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu”
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2019-06-11 14:55:32
Numer
559077-N-2019
Temat
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary”.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2019-06-11 11:19:23
Numer
559378-N-2019
Temat
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2019-06-11 18:17:37
Numer
559627-N-2019
Temat
Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2019-06-10 09:45:09
Numer
Temat
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w mieście Gorzów Wlkp. [BZP.271.52.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2019-06-06 12:05:49
Numer
557418-N-2019
Temat
Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego Parku Miejskiego w Sławie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2019-06-04 13:35:10
Numer
Temat
,,Opracowanie analiz ryzyka dla 13 ujęć wody pitnej zarządzanych przez ZGKiM w Torzymiu zlokalizowanych na terenie gm. Torzym, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Lubuskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej."
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2019-06-04 10:18:10
Numer
Temat
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej w Gorzowie Wlkp.[BZP.271.53.2019.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2019-05-31 11:51:01
Numer
Temat
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2019-05-24 13:28:34
Numer
552156-N-2019
Temat
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2019-06-06 09:28:50
Numer
Temat
Usługa organizacji obozu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2019-05-16 09:14:10
Numer
Temat
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2016-12-23 11:17:18
Numer
Temat
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji