ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2018-04-12 15:03:13 Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodziców z dziećmi do lat 15, uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
42 2018-04-12 14:36:52 544323-N-2018 WRG.271.16.2018 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
43 2018-04-12 12:59:24 543951-N-2018 Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza Gmina Babimost Zobacz
44 2018-04-12 14:14:13 544210-N-2018 Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
45 2018-04-12 23:58:40 544490-N-2018 Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie Gmina Łagów Zobacz
46 2018-04-11 14:52:37 543422-N-2018 Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek usług medycznych Gmina Babimost Zobacz
47 2018-04-11 12:03:11 542883-N-2018 Modernizacja gminnego oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
48 2018-04-11 15:02:59 541382-N-2018 „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych” Miasto Zielona Góra Zobacz
49 2018-04-11 15:46:47 543525-N-2018 Budowa dróg na terenie miasta Gubina Miasto Gubin Zobacz
50 2018-04-11 14:10:12 543226-N-2018 Wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 – zakres zaprojektowany, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek Gmina Zbąszynek Zobacz
51 2018-04-10 08:55:49 536838-N-2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ogrodzenia terenu parku w sołectwie Ochla” w ramach zadania 3. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla- Żagańska „ w ramach zadania pn.„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” Miasto Zielona Góra Zobacz
52 2018-04-10 14:14:07 542717-N-2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdów Gmina Żary Zobacz
53 2018-04-10 10:00:32 542375-N-2018 Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie Gmina Skwierzyna Zobacz
54 2018-04-10 12:02:34 540932-N-2018 Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn.[WAD-VI.271.30.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz
55 2018-04-10 16:47:31 542976-N-2018 Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika wód opadowych - etap I Gmina Trzebiechów Zobacz
56 2018-04-10 13:49:41 542788-N-2018 „Przebudowa wewnętrznych dróg gruntowych” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
57 2018-04-10 09:42:45 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska, ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II Miasto Zielona Góra Zobacz
58 2018-04-09 14:48:14 542079-N-2018 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin Gmina Babimost Zobacz
59 2018-04-09 16:16:09 542119-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1278 F na odc. Miechów - Sulęcin (etap I) Powiat Sulęciński Zobacz
60 2018-04-09 10:49:02 541727-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Bojadła Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu