ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-04-10 13:59:00 Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na lata 2019-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Zobacz
42 2019-04-10 13:41:49 Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Miasta orazJednostek Oświatowych podlegających Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (BZP.271.38.2019.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
43 2019-04-09 14:20:38 535087-N-2019 Budowa Placów zabaw w miejscowościach Gminy Tuplice Gmina Tuplice Zobacz
44 2019-04-09 13:36:10 535485-N-2019 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Zwierzyn w celu dostosowania lokalu do utworzenia Klubu Seniora Gmina Zwierzyn Zobacz
45 2019-04-09 10:35:38 Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych dla placówek oświatowych w Gorzowie Wlkp. (BZP.271.33.2019.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
46 2019-04-08 13:02:42 533677-N-2019 Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.31.2019.AR] Miasto Gorzów Zobacz
47 2019-04-08 14:39:41 534846-N-2019 PRZEBUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA PRZY ULICY STASZICA W ŻAGANIU Miasto Żagań Zobacz
48 2019-04-08 12:20:10 533861-N-2019 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie Miasto Żagań Zobacz
49 2019-04-04 12:49:54 533661-N-2019 „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
50 2019-04-08 13:56:31 Dostawa leków, odżywek oraz innych wyrobów medycznych i pielęgnacyjnych (ZP/N/02/19) https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
51 2019-04-03 22:28:47 532988-N-2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
52 2019-04-03 12:32:10 532973-N-2019 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie. Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
53 2019-04-02 10:43:16 Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2019-2022 Gmina Szprotawa Zobacz
54 2019-03-27 09:46:21 Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
55 2019-03-26 15:19:51 529583-N-2019 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
56 2019-03-26 09:17:27 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część północna Miasto Zielona Góra Zobacz
57 2019-03-21 10:00:32 Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu na potrzeby Zakładu Hemodynamiki WS SP ZOZ w Nowej Soli. DZP-280-1-6/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
58 2019-03-12 14:10:11 „Sukcesywne dostawy plastrów, opatrunków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-1-4-2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
59 2016-12-23 11:17:18 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu