ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-07-07 09:54:40
Numer
558748-N-2020
Temat
Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-07-07 12:08:25
Numer
556675-N-2020
Temat
Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkoły w Gorzowie Wlkp. oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-07-07 09:34:00
Numer
558897-N-2020
Temat
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-07-07 13:56:44
Numer
Temat
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz wyrobów papierniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-37/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-07-07 14:34:05
Numer
559232-N-2020
Temat
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-07-06 10:15:43
Numer
Temat
Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-07-03 23:16:45
Numer
558254-N-2020
Temat
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miodnica
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-07-03 10:23:19
Numer
557839-N-2020
Temat
Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-07-03 12:07:02
Numer
557829-N-2020
Temat
Budowa drogi wewnętrznej (Dz.nr 694) w miejscowości Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-07-03 12:07:07
Numer
557771-N-2020
Temat
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-07-03 12:06:57
Numer
557848-N-2020
Temat
Remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Boruszyn działka nr ewidencyjny 148 w Gminie Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-07-03 13:04:15
Numer
Temat
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko - Żabicko”
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-07-03 12:55:49
Numer
Temat
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko”.
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-07-03 16:29:59
Numer
558095-N-2020
Temat
Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-07-03 12:57:24
Numer
*557798-N-2020*
Temat
„Termomodernizacja budynku Sali Widowiskowej Luna ŻDK przy ul. Okrzei 35 w Żarach” w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Żarski Dom Kultury
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-07-03 16:27:23
Numer
558227-N-2020
Temat
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego dla zadnia pn.: „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel”.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-07-03 13:00:39
Numer
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-07-03 12:00:18
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pozostających w gminnym systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Świdnica, woj. lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-07-02 09:47:57
Numer
557204-N-2020
Temat
Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie – III przetarg
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-07-02 15:31:12
Numer
557532-N-2020
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji