ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-04-17 14:14:40 538914-N-2019 „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
22 2019-04-16 14:37:01 538427-N-2019 Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60) Miasto Zielona Góra Zobacz
23 2019-04-16 09:23:01 Otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Kontener aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2019-2022. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Zobacz
24 2019-04-16 14:12:57 537525-N-2019 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ - etap I - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA im. Tadeusza Bairda Zobacz
25 2019-04-15 18:58:06 Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie Zobacz
26 2019-04-15 14:21:19 537787-N-2019 Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zobacz
27 2019-04-15 18:53:28 Rozeznanie rynku dotyczące projektu 7.5. "Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie Zobacz
28 2019-04-15 15:13:07 537559-N-2019 Utwardzenie działek nr 328/20, 328/22, 328/23 przy ul. Mieszka I. Miasto Żary Zobacz
29 2019-04-15 14:53:19 537861-N-2019 Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
30 2019-04-15 09:56:03 Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta Miasto Zielona Góra Zobacz
31 2019-04-17 13:22:41 536928-N-2019 Usługa ubezpieczenia Powiatu Nowosolskiego Powiat Nowosolski Zobacz
32 2019-04-12 16:16:04 Adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu Gminnym im. Misia Uszatka w Krzeszycach PG Krzeszyce Zobacz
33 2019-04-12 12:55:28 535703-N-2019 Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 372 pomiędzy stawami „Kwadrat” i „Przeprawowy” w Żarach Miasto Żary Zobacz
34 2019-04-11 14:41:21 536737-N-2019 WRG.271.21.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz” Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
35 2019-04-11 13:55:11 536666-N-2019 WRG.271.20.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu” Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
36 2019-04-10 14:14:52 536063-N-2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” w ramach zadania pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” Miasto Zielona Góra Zobacz
37 2019-04-10 15:21:12 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.” Miasto Trzciel Zobacz
38 2019-04-10 15:22:45 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.” Miasto Trzciel Zobacz
39 2019-04-10 12:58:40 534644-N-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury. Miasto Trzciel Zobacz
40 2019-04-10 11:09:05 535409-N-2019 Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp.[BZP.271.30.2019.AJD] Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu