ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-02-15 11:01:56 Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór wszystkich odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
22 2019-02-14 12:43:21 Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Zobacz
23 2019-02-14 08:19:47 513731-N-2019 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Powiat Słubicki Zobacz
24 2019-02-14 15:38:27 yuyuyuxx Logistyczna organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w targach Salon de Gourmets 2019. Urząd Marszałkowski Zobacz
25 2019-02-14 13:25:20 Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2019. Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
26 2019-02-14 12:44:33 514083-N-2019 „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych z podziałem na części (2).” Urząd Marszałkowski Zobacz
27 2019-02-15 07:24:07 512434-N-2019 BIEŻĄCA PIELĘGNACJA ORAZ USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Miasto Żagań Zobacz
28 2019-02-15 07:21:44 512868-N-2019 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
29 2019-02-14 12:16:08 513063-N-2019 Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic Miasta Gorzowa Wlkp.[WAD-VI.271.16.2019.BD] Miasto Gorzów Zobacz
30 2019-02-14 11:24:43 513581-N-2019 Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta-budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego. [WAD-VI.271.14.2019.AR] Miasto Gorzów Zobacz
31 2019-02-13 12:45:53 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robot wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy hali sportowej namiotowej całorocznej jako przyszkolnej sali sportowej wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie Gmina Skwierzyna Zobacz
32 2019-02-13 09:26:50 513493-N-2019 Przebudowa nawierzchni drogi: ul. Racula- J. Cierniaka, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Solarzów, Racula – Wiejska, Racula – Zakole, Racula – Cierniaka, Racula-Kosmowskiej, Racula-Jaśminowa” Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
33 2019-02-13 13:58:42 513313-N-2019 Zagospodarowanie kwater na istniejącym cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – etap I. Miasto Żary Zobacz
34 2019-02-13 14:10:55 513597-N-2019 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – etap I – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA im. Tadeusza Bairda Zobacz
35 2019-02-12 15:33:15 513280-N-2019 „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontażu stoiska oraz obsłudze technicznej stoiska na terenie i w czasie trwania targów przemysłowych HANNOVER MESSE 2019, które odbędą się w Hannoverze (Niemcy) w dniach 1-5 kwietnia 2019 r.” Urząd Marszałkowski Zobacz
36 2019-02-12 17:26:40 Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby 1 (jednego) dwudniowego spotkania realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
37 2019-02-12 14:23:54 Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Zobacz
38 2019-02-12 10:49:06 512979-N-2019 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie Gmina Skwierzyna Zobacz
39 2019-02-12 12:45:29 507991-N-2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki Gmina Wymiarki Zobacz
40 2019-02-13 07:26:02 BZP 512218-N-2019 Przebudowę ulicy Liszta w Żaganiu Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu