ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2018-04-17 09:55:40 546021-N-2018 Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
22 2018-04-17 13:50:37 546479-N-2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Żurawskiej w Łęknicy Gmina Łęknica Zobacz
23 2018-04-17 14:43:19 546615-N-2018 Przebudowa istniejącego budynku gminnego z dostosowaniem do potrzeb infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Krążkowo Gmina Sława Zobacz
24 2018-04-17 15:13:32 545911-N-2018 Przebudowa pomieszczeń, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy budynku, w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie” Miasto Gubin Zobacz
25 2018-04-16 14:28:01 Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
26 2018-04-16 13:20:34 545629-N-2018 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.9.2018 Powiat Żagański Zobacz
27 2018-04-16 14:10:01 545358-N-2018 „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i wyrobów papierniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-25/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
28 2018-04-16 15:07:54 545850-N-2018 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ul. Śląska w Żaganiu ZP.272.10.2018 Powiat Żagański Zobacz
29 2018-04-16 15:33:14 545544-N-2018 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I Gmina Świebodzin Zobacz
30 2018-04-16 14:52:00 545470-N-2018 Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego - chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego w Żarach Miasto Żary Zobacz
31 2018-04-14 15:23:28 Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4 Gmina Lubsko Zobacz
32 2018-04-13 12:15:22 544795_N_2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno - Sarbia Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
33 2018-04-13 12:51:31 544857-N-2018 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
34 2018-04-13 14:46:53 545055-N-2018 „Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-23/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
35 2018-04-13 13:14:22 DZP-280-24/2018 Sukcesywna dostawa odczynników i kart ID wraz z autoryzowanym serwisem urządzeń na potrzeby Laboratorium Bakteriologicznego - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-24/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
36 2018-04-13 12:06:34 543733-N-2018 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra Zobacz
37 2018-04-13 11:00:08 „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.” Urząd Marszałkowski Zobacz
38 2018-04-13 09:04:52 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – ul. Łużycka w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – etap II” Miasto Zielona Góra Zobacz
39 2018-04-13 12:13:03 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 0000 PLN dla Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
40 2018-04-17 10:34:23 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów. Gmina Kożuchów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu