ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-06-21 18:48:12
Numer
564020-N-2019
Temat
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-06-21 09:19:00
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów (BZP.271.64.2019.AZ)
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-06-19 12:53:13
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia, mebli oraz urządzeń kuchennych w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-06-19 10:00:18
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-06-19 10:02:41
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-06-19 14:23:10
Numer
562668-N-2019
Temat
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” - BZP.271.60.2019.MA
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-06-19 14:29:07
Numer
562827-N-2019
Temat
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.61.2019.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-06-19 09:20:12
Numer
562960-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” z programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-06-19 12:27:44
Numer
547987-N-2019
Temat
MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV: Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-06-19 13:16:53
Numer
547552-N-2019
Temat
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU PN. "ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU"
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-06-19 12:11:32
Numer
563310-N-2019
Temat
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-06-18 14:05:38
Numer
562762-N-2019
Temat
Wyposażenie warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-06-19 13:07:00
Numer
562977-N-2019
Temat
„Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-06-18 11:03:29
Numer
552819 - N-2019 z dnia 2019-06-18
Temat
Remont chodników na terenie Gminy Szczaniec - II.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-06-18 12:09:41
Numer
561875-N-2019
Temat
Wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I [BZP.271.55.2019.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-06-18 09:11:58
Numer
562361-N-2019
Temat
„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-06-18 13:15:33
Numer
562597-N-2019
Temat
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-06-18 13:30:59
Numer
562677-N-2019
Temat
Przystosowanie części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka w Zaborze - 2
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-06-18 10:59:57
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława" - etap IV
Nazwa jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-06-17 11:59:44
Numer
558847-N-2019
Temat
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji