ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-08-14 12:47:39
Numer
586435-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1 oraz w pracowni Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-08-14 15:19:14
Numer
586178-N-2019
Temat
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-08-14 15:45:58
Numer
Temat
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji.
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-08-14 10:10:39
Numer
Temat
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – II przetarg. 9/ZP-PN/2019
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-08-13 10:52:16
Numer
585748-N-2019
Temat
Zakup sprzętu komputerowego i ksero - kopiarki
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-08-13 09:51:00
Numer
585550-N-2019
Temat
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-08-13 16:52:22
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe: składanie oferty cenowej na zadanie " Przewóz uczniów do szkół w Gminie Stare Kurowo od 2 września do 31 grudnia 2019".
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-08-13 14:15:49
Numer
585927-N-2019
Temat
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie - III postępowanie
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-08-13 15:15:35
Numer
586065-N-2019
Temat
Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-08-13 12:03:57
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-08-13 12:44:23
Numer
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 004037 w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-08-12 11:44:56
Numer
OSO.4464.09.2019 (2) - nie podlega publikacji
Temat
Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-08-12 12:34:23
Numer
Temat
Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Glińsku
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-08-12 14:27:30
Numer
ZP.7021.1.14.2019
Temat
Budowa strefy aktywności w miejscowości Żółwin
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-08-12 11:48:26
Numer
585167-N-2019
Temat
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO II” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – ZADANIE I – CIĄGNIKI I SPRZĘT CIĘŻKI (CIĄGNIKI)
Nazwa jednostki
Centrum Integracji Społecznej
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-08-12 14:21:54
Numer
585445-N-2019
Temat
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-08-12 15:39:44
Numer
575394-N-2019
Temat
" Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku".
Nazwa jednostki
Regionalne Centrum Animacji Kultury
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-08-09 10:56:19
Numer
584655-N-2019
Temat
Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-08-09 09:35:10
Numer
584095-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-08-09 14:42:57
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja"
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji