Miniportal - Zamówienia publiczne - Gmina Bobrowice
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2018-08-17 11:56:47 Dostawa produktów suchych i mrożonek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie Zobacz
22 2018-08-17 09:44:58 605143-N-2018 „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno Gmina Bogdaniec Zobacz
23 2018-08-17 13:26:23 605622-N-2018 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r." Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
24 2018-08-17 13:20:17 605275-N-2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska. Miasto Żary Zobacz
25 2018-08-17 11:09:13 605457-N-2018 „Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
26 2018-08-17 22:35:10 605355-N-2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
27 2018-08-17 10:48:08 605487-N-2018 Zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej do całorocznej eksploatacji jako przyszkolna sala sportowa, wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie Gmina Skwierzyna Zobacz
28 2018-08-17 11:44:33 605366-N-2018 Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
29 2018-08-16 13:26:28 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia dwóch pracowników merytorycznych do obsługi projektu Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie Zobacz
30 2018-08-16 13:21:08 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia koordynatora projektu Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie Zobacz
31 2018-08-16 13:23:55 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia osoby do prowadzenia administracji finansowej projektu Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie Zobacz
32 2018-08-16 12:09:27 605072-N-2018 Roboty malarskie klatki schodowej, pomieszczeń biurowych, remont WC w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Piłsudskiego 35 Powiat Świebodziński Zobacz
33 2018-08-14 14:13:36 604416-N-2018 Dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Powiat Słubicki Zobacz
34 2018-08-14 14:09:48 604615-N-2018 „ Usługi dowozu dzieci do szkół w Gminie Stare Kurowo w roku 2018/2019” Gmina Stare Kurowo Zobacz
35 2018-08-14 14:34:01 604181-N-2018 Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy wraz z infrastrukturą techniczną Gmina Świdnica Zobacz
36 2018-08-14 14:55:06 603230-N-2018 Utrzymanie dróg oraz jezdni na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.80.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
37 2018-08-14 15:47:23 603886-N-2018 Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.84.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
38 2018-08-13 13:57:26 Dostawa komputerów przenośnych typu notebook (laptop) Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Zobacz
39 2018-08-13 12:06:21 603793-N-2018 Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria do aparatów do znieczuleń, maski krtaniowe, zestaw do pomiaru ciśnienia) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. DZP-280-48/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
40 2018-08-13 13:02:20 603586-N-2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów. Gmina Tuplice Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu