ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2017-10-18 12:18:32 DZP-280-99/2017 Sukcesywne odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów kasetowych parametrów krytycznych ABL 90 i ABL 80 wraz z obsługą serwisową na 24 miesiące na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-99/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
22 2017-10-18 13:36:19 603851-N-2017 Zakup i sukcesywna dostawa węgla dla jednostek Gminy Sława w sezonie grzewczym 2017/2018 Gmina Sława Zobacz
23 2017-10-18 14:54:16 603900-N-2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu i artykułów biurowych do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” Powiat Świebodziński Zobacz
24 2017-10-17 11:18:32 ZI.2300.9.2017 „Wykonanie automatycznego sterowania dla stacji pomp Lemierzyce I i Lemierzyce II” Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
25 2017-10-17 12:17:47 603185-N-2017 Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Powiat Słubicki Zobacz
26 2017-10-17 10:33:25 603029-N-2017 Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście Sława oraz dróg gminnych zamiejscowych w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 Gmina Sława Zobacz
27 2017-10-17 18:07:08 603309-N-2017 Przebudowa ul. Kościelnej w Białczu – Etap 1 odcinek 0+000 - 0+145,58. Gmina Witnica Zobacz
28 2017-10-17 09:50:29 601008-N-2017 Zamówienie częściowe nr 1- Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej w Gorzowie Wlkp. (Etap I) Zamówienie częściowe nr 2- Zagospodarowanie ulicy Śląskiej w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.80.2017.AJD] Miasto Gorzów Zobacz
29 2017-10-17 12:15:11 „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – trasa Ł4, Z5A, N3, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” Miasto Zielona Góra Zobacz
30 2017-10-17 09:09:06 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. Miasto Zielona Góra Zobacz
31 2017-10-19 23:31:21 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2018. Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
32 2017-10-16 13:08:58 XXXXX Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. Urząd Marszałkowski Zobacz
33 2017-10-16 13:07:50 In.KO/WW/41/2017 Rzeka Raduszczanka w km 2+500 – 3+620, 3+650 – 4+500, 5+500 – 6+600 (3,070 km), gm. Krosno Odrz., gm. Bobrowice. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
34 2017-10-16 13:18:05 In.KO/WW/40/2017 Wał Raduszec Stary – Kosarzyn w km 2+750 – 3+550 (0,800 km) gm. Krosno Odrz.. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
35 2017-10-16 09:16:15 602017-N-2017 „Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół w 2018 roku wraz z zapewnieniem opieki”. Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
36 2017-10-16 13:51:33 602512-N-2017 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2017/2018” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
37 2017-10-16 14:16:43 602681-N-2017 „Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. Urząd Marszałkowski Zobacz
38 2017-10-16 14:20:48 602287-N-2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 6 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 grupy Gmina Świebodzin Zobacz
39 2017-10-16 15:47:10 602689-N-2017 Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w gminie Nowe Miasteczko - etap II Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
40 2017-10-16 16:43:16 602714-N-2017 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych Powiat Międzyrzecki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu