ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Szczegóły informacji

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2017 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-17 12:44:29 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2017 roku
Podatek rolny
  • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 131,10 zł/ha przeliczeniowy
  • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 262,20 zł /ha fizyczny
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,0222zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,0111 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 
Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. nie ma preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych.
 
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015 r.
 
Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015 r.
 
Uwaga:
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych  - uchwała nr VIII/72/15
Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015 r.