ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Zalesieniu gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 96/3 obręb Przychów, gmina Bobrowice''.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-06 10:52:13 przez Justyna Waszkiewicz

Załączniki