ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dotyczy: interwencji w sprawie powalonych drzew wzdłuż dz. nr 731

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-26 11:56:57 przez Ewelina Roszak

Załączniki