ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-27 20:24:55 przez Bartosz Dzień

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY BOBROWICE
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 marca 2019 roku Rada Gminy Bobrowice, uchwałą Nr V/44/19 uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z posumowaniem zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Bobrowice
 
/-/ Wojciech Wąchała
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-27 20:24:52
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2019-03-27 20:24:55
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 20:24:55
Artykuł był wyświetlony: 3593 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice