ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku
Nr aktu prawnego
V/43/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń
Nr aktu prawnego
V/42/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo
Nr aktu prawnego
V/41/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
V/40/19
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r.
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu prac Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie
Nr aktu prawnego
27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania, przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
23/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji