ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1121 2012-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych X/95/12 Obowiązujący
1122 2012-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku X/94/12 Uchylony
1123 2012-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r. X/93/12 Obowiązujący
1124 2012-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012 X/92/12 Obowiązujący
1125 2012-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011 X/91/12 Obowiązujący
1126 2012-02-10 Zarządzenia Wójta w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu 7/12 Obowiązujący
1127 2012-02-10 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 6/12 Obowiązujący
1128 2012-01-30 Zarządzenia Wójta w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2012 roku 5/12 Obowiązujący
1129 2012-01-20 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012r. 4/12 Obowiązujący
1130 2012-01-20 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 3/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu