ˆ

Programy, konsultacje, sprawozdania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-04 08:51:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 11 października 2018 r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  4 października 2018r.
Termin zakończenia konsultacji  11 październik 2018 r.
           
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice
                                                                                                    /-/ Marek Babul

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 08:51:17
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 08:52:14
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 08:52:14
Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 08:46:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 08:46:17
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 08:46:55
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 08:46:55
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 10:54:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 10:54:58
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 10:56:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-01-26 10:56:00
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 10:42:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 10:42:06
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 10:45:33
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 10:45:33
Artykuł był wyświetlony: 395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 09:12:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 09:12:10
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 09:16:02
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 09:20:00
Artykuł był wyświetlony: 711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 07:05:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 07:05:16
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 07:05:56
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 07:05:56
Artykuł był wyświetlony: 1000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 10:12:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Bobrowice w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2017 roku.”
Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.bobrowice.pl  oraz w pok. nr 13 Urzędu Gminy (Ip.).
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. Nr 13 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00 oraz poprzez e-mail na adres     
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 10:12:12
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 10:14:43
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 11:58:03
Artykuł był wyświetlony: 1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-27 10:24:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 239) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
 
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  27 październik 2016r.
Termin zakończenia konsultacji  4 listopad 2016 r.
            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2016-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2016-10-27 10:24:05
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-27 10:27:36
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-27 10:55:27
Artykuł był wyświetlony: 1290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-23 08:54:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 08:54:22
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 08:55:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 08:55:00
Artykuł był wyświetlony: 1482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-12 07:32:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Bobrowice w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2016 roku.”
Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.bobrowice.pl  oraz w pok. nr 13 Urzędu Gminy (Ip.).
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. Nr 13 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00 oraz poprzez e-mail na adres    
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-12 07:32:04
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 07:34:11
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 07:34:10
Artykuł był wyświetlony: 1633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu