ˆ

W toku

Szczegóły informacji

Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Bobrowice

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bobrowice

Finansowanie: Budżet Gminy Bobrowice

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-21 10:15:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-21 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat

Ogłoszono dnia: 2017-06-06 przez Ewa Korzeniowska

Załączniki