ˆ

W toku

Szczegóły informacji

Świadczenie usługi przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bobrowice

Finansowanie: Budżet Gminy Bobrowice

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-20 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2014-10-20 przez Ewa Korzeniowska

Załączniki