ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zamówienie poniżej 14.000

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Bobrowice

Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Nr TED: ZPR.217.2.3.2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-10-31 10:15:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-10-31 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Bobrowice- sekretariat

Ogłoszono dnia: 2012-10-22 przez Ewa Korzeniowska

Treść:

Bobrowice, 31.10.2012r
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 14.000euro pn. Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.”

Gmina Bobrowice działając na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano dostawcę, który spełnia istotne warunki zamówienia i zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia tj. Firmę Wielobranżową „Adam” Sławomir Kwiatkowski z siedzibą w miejscowości Marcinowice 4b, 66-600 Krosno Odrzańskie oferującą wykonanie zamówienia za cenę 38.435,56zł brutto.
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
 
O g ł o s z e n i e
 
Gmina Bobrowice z siedzibą w miejscowości Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, NIP 926-10-01-701 powiat krośnieński, woj.lubuskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 14.000euro na wykonanie zadania pn.:
 
 
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.
 
  1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ilościach i rodzaju określonych w wykazie materiałów budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.
 
Zamówienie obejmuje:
- dostawę materiałów na własny koszt Dostawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 10km od siedziby Zamawiającego tj. miejscowości Bobrowice (położonej w okolicach Zielonej Góry);
- rozładunek i bezpieczne ułożenie materiałów w miejscu magazynowania, w sposób wskazany przez Zamawiającego, na koszt Dostawcy.
 
  1. Ofertę dostawy należy złożyć /lub przesłać listownie/ w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice – w terminie nie późniejszym niż do dnia 31-ego października 2012r. do godziny 10.15.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10.30, w sali posiedzeń Urzędu Gminy.
  1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10-ego grudnia 2012r.
  1. Termin związania ofertą - Wykonawca związany jest ofertą przez okres 15 dni od terminu składania ofert.
  1. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
Wójt Gminy
/-/ Marek Babul
 
 
Bobrowice, 22.10.2012r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-22 14:38:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-22 15:09:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-31 13:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9536 raz(y)