ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego 4x4 dla OSP Strużka
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 574.5 KiB)
 • siwz (DOCX, 65.1 KiB)
 • umowa (DOCX, 22.6 KiB)
 • załącznik_1 (DOCX, 31 KiB)
 • załącznik_2 (DOCX, 29.6 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 541.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa remizy OSP w Strużce – Etap I – budowa garażu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - aktywne (DOC, 270.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 35.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 573.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-06 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa remizy OSP w Strużce – Etap I – budowa garażu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.4 MiB)
 • załącznik do SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 35.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 295.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-25 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach – Wykonanie ocieplenia wraz z elewacją
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ aktywne (DOC, 283.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 22.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 597.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strużka – Etap I budowa kotłowni
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ aktywny (DOC, 283 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa i przedmiary robót (7Z, 33.2 MiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu BZP (DOCX, 17.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-19 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ aktywne (DOC, 289 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 54.2 MiB)
 • Przedmiar robót elektryka zlewnia (ZIP, 21.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 302.9 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 717.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-07 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 96.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (pdf) (PDF, 10.9 MiB)
 • Załączniki aktywne do SIWZ (DOC, 291 KiB)
 • Dokumentacja projektowa i przedmiary (ZIP, 10.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 249.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Dęby
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ aktywny (DOC, 290 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 12.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 369 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-12 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ – aktywne (DOC, 291.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ pdf (PDF, 629.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 10.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 228.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ aktywny (DOC, 288.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 10.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 229.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji