ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2014-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronkowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 4.3 MiB)
 • SIWZ (DOC, 156 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 215 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 241.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 509.3 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2014-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-11 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja Projektowa Chromów (ZIP, 37.6 MiB)
 • Dokumentacja Projektowa Prądocinek (ZIP, 9.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 162 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 209.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ(1) (PDF, 834.9 KiB)
 • Zmiana (1) SIWZ 3.04.14 (DOCX, 18.9 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 7 - wzór umowy (DOC, 159 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 369.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 7.4 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2014-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-31 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych w miejscowościach Bobrowice, Bronków i Strużka
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 153 KiB)
 • Zmiana (1) SIWZ 23.01.2014r. (PDF, 196.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 192.5 KiB)
 • dokumentacja budowlana (ZIP, 54 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ(1) i zmiana treści SIWZ (2) 28.01.14r. (PDF, 412.1 KiB)
 • Nowy załącznik nr 7 Wzór umowy 28.01.14r. (DOCX, 33.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 219.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego (HTML, 5.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2013-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-05 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH NA ROK 2014r..
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (DOCX, 72.7 KiB)
 • ZAWIADAMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 125.8 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (DOCX, 16 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2013-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-07 09:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów budowlanych - Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 121.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (RTF, 96.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (RTF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (RTF, 85.3 KiB)
 • załącznik nr 4 wykaz materiałów - formularz kalkulacji cenowej (XLS, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - umowa (DOCX, 23.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - lista podmiotów grupa kapitałowa (DOCX, 18.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej (DOCX, 19.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 15.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 64.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2013-10-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-04 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (RTF, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (RTF, 73.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (RTF, 85.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (XLS, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 19.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (1) 27.09.13 (PDF, 70.5 KiB)
 • Nowy Załacznik nr 4 - Wykaz mat 27.09 (XLS, 39.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 16.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy (PDF, 254.4 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-01 15:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia (PDF, 95.1 KiB)
 • Wyniki analizy próbek osadów ściekowych (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór formularza ofertowego (PDF, 78 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 89.5 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2013-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-25 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 171.1 KiB)
 • Załączniki do SWIZ (DOC, 190 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 8.5 MiB)
 • Analiza wody surowej SUW Dychów (PDF, 531.3 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana SIWZ (1) (DOCX, 29 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ (2) (DOCX, 14.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 87.1 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2013-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 198 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 14.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 6.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji