ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej

Szczegóły informacji

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bobrowice

Nr UZP: 439314 - 2013

Ogłoszono dnia: 2013-10-29 przez Ewa Korzeniowska

Treść:

Bobrowice: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 439314 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 367828 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji energii elektrycznej świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji - ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, obejmująca: 1) dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcom 2) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, 3) utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej do punktów poboru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego Zaproszenia. O łącznej szacowanej wielkość energii elektrycznej w okresie 12 m-cy 794,55 MWh (+/- 15%)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucji Zielona Góra, ul.Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 469626,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 469626,04
  • Oferta z najniższą ceną: 469626,04 / Oferta z najwyższą ceną: 469626,04
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej może być realizowane wyłącznie przez jednego wykonawcę (tzw. monopol naturalny) do którego sieci energetycznej są przyłączone obiekty zamawiającego. W związku z tym, że gmina znajduje się na obszarze objętym dystrybucją energii elektrycznej wykonywaną przez Enea Operator Sp. z o.o. Poznań - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze gmina może udzielić zamówienia publicznego wyłącznie temu wykonawcy na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się świadczeniem usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej działają na obszarze monopolu naturalnego i zamawiający nie ma innej możliwości zawarcia umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym uzasadnione jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-29 07:59:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-29 07:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-29 07:59:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony