ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i funduszu sołeckiego

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2023-08-29

Ogłoszono dnia: 2023-08-29

Termin składania dokumentów: 2023-09-12 14:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)  prawo jazdy.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   prowadzenie spraw świetlic środowiskowych;
2)   prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3)   prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4)  prowadzenie spraw dotyczących uzależnień (alkohol, narkotyki),  w tym profilaktyki, będących w zakresie właściwości gminy;
5)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
6) naliczanie i sporządzanie wykazu należności za wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie odczytów sporządzonych przez konserwatorów (w przypadku braku licznika na podstawie rozporządzenia właściwego ministra), wystawianie rachunku lub faktury VAT wg potrzeb oraz sporządzanie umów w w/w zakresie;
7)  prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim i placami zabaw;
8) wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ochotniczymi strażami pożarnymi będącymi w zakresie właściwości gminy, w tym organizowanie strażackich imprez okolicznościowych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)   pełny wymiar czasu pracy;
2)   miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na parterze;
3)   budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
4)   stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
5)   praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
6)   praca o charakterze administracyjno - biurowym;
7)   praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
8)   w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-12 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i funduszu sołeckiego” w  terminie  do dnia  12 września 2023 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 13 września 2023 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 10:00.
  2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
  3. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
  4. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-29 12:00:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-29 12:00:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 13:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony