ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2021-08-26

Ogłoszono dnia: 2021-08-26

Termin składania dokumentów: 2021-09-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3) prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2)  cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   prowadzenie spraw świetlic środowiskowych;
2)   prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3)   prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4)  prowadzenie spraw dotyczących uzależnień (alkohol, narkotyki),  w tym profilaktyki, będących w zakresie właściwości gminy;
5)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
6)  naliczanie i sporządzanie wykazu należności za wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie odczytów sporządzonych przez konserwatorów (w przypadku braku licznika na podstawie rozporządzenia właściwego ministra) i wystawianie rachunku lub faktury VAT wg potrzeb.
7)   prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim i placami zabaw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)   pełny wymiar czasu pracy;
2)  miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na parterze;
  1. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  2. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
  3. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  4. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  5. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  6. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice     z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”   w  terminie  do dnia  15 września 2021 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 16 września 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1200.
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 24 sierpnia 2021 r.                                                     
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                   Wojciech Wąchała

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-15 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-26 08:29:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-26 08:29:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27 19:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony