Numer ogłoszenia: 214032 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 204452 - 2015 data 11.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 3913280, fax. 68 3913284.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: