Numer ogłoszenia: 31962 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15889 - 2015 data 05.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 3913280, fax. 68 3913284.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: