ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 60 w obrębie Dychów
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 324 w obrębie Dychów
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 826, 17/2 w obrębie Kukadło i Chojnowo
Lp: 84
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 9/2 w obrębie Dęby
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 108 w obrębie Janiszowice
Lp: 86
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 108 w obrębie Janiszowice
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 179 w obrębie Barłogi
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 361/1 w obrębie
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 98/2, 97/1 w obrębie Dychów
Lp: 90
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 121 w obrębie Chromów, działka nr ewid.138 obręb Dęby oraz usunięcie krzewów w pasie drogi gminnej nr 249 Obręb Przychów

Nawigacja między stronami listy informacji