ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 107,108,44/1,44/2 w obrębie Strużka
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 38 w obrębie Strużka
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 104/5 w obrębie Bronków
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w obrębie Chromów
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 76/3 w obrębie Kukadło
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 53, 253 w obrębie Janiszowice
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 9/2,104 w obrębie Dęby
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 305/8, w obrębie Dychów
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 88/6 w obrębie Dychów
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 305/8, 305/9 w obrębie Dychów

Nawigacja między stronami listy informacji