ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 611
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 13 w Chojnowie
Lp: 612
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 226, 229/1, 231, 232 w Barłogach
Lp: 613
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 162/7 w Tarnawie Krośnieńskiej
Lp: 614
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-01-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działek nr 9/2, 103/3 i 106 w Dębach
Lp: 615
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 309/3 w Bobrowicach
Lp: 616
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-01-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 327/13 w Dychowie
Lp: 617
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 9/2, 103/3 i 106 w Dębach
Lp: 618
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-01-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 327/13 w Dychowie
Lp: 619
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2010-10-18
Zakres przedmiotowy
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 620
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2010-10-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa stacji demontażu pojazdów w Bobrowicach

Nawigacja między stronami listy informacji