ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 591
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki 29/1 w Dachowie
Lp: 592
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 16 w Bobrowicach
Lp: 593
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 206/9 w Przychowie
Lp: 594
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 24/2 i 24/3 w Chromowie
Lp: 595
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 51/2 i 68/3 w Żarkowie
Lp: 596
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 226, 229/1, 231 i 232 w Barłogach
Lp: 597
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 13 w Chojnowie
Lp: 598
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-02-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 309/3 w Bobrowicach
Lp: 599
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 717 w Bobrowicach
Lp: 600
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-02-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 48/3 i 63/5 w Kukadle

Nawigacja między stronami listy informacji